Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Πρόκειται για διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο και δίρριχτη στέγη. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ανάλυση και η διαστασιολόγηση των φορέων πραγματοποιήθηκε με το με το πακέτο στατικών προγραμμάτων της Cubus [Hoch-5, Statik-5, Cedrus-5, Fagus-5, Stahl-5].